Mistrz Twardowski


I tak tęskni, tak rozpacza,
Tak pierś bólem rozkrwawia, Aż Panience żal tułacza
I do Syna się wstawia.
A Pan Jezus Miłościwy
Wzrok na księżyc obraca,
Za tęsknotę, za ból żywy
O wiek mękę mu skraca.
I do dzisiaj w noc głęboką,
Tam, na tarczy księżyca,
Najwyraźniej dojrzy oko
Nucącego szlachcica.
Kołpak z piórmi srebrzystemi
Jak chorągiew powiewa;
A on patrzy ku swej ziemi
I kantyczki w głos śpiewa.
SPIS ROZDZIAŁÓW.
Rozdział I.
Jako ojciec Twardowskiego napadnięty był w drodze, gdy do domu wracał, i co stąd wyniknęło ... 1
Rozdział II. Co zastał w domu ojciec Twardowskiego ... 9
Rozdział III.
Jako Twardowski wyrósł i jako szedł do piekła cyrograf odbierać ... 14
Rozdział IV. Jako Twardowski zaszedł do piekła i co tam widział ... 21
Rozdział V.
Jako Twardowski został sławnym doktorem i o prawdziwym przyjacielu jego Maćku ... 27
Rozdział VI.
Jako Twardowski postanowił zaprzedać się dyabłu i jaką z dyabłem ugodę uczynił ... 32
Rozdział VII. Co dzwony mówiły ... 44
Rozdział VIII. Jako król przysyłał do mistrza ...
48 Rozdział IX. Jako Twardowski wywoływał ducha królowej Barbary ... 54
Rozdział X. Jak Twardowski wyjechał z Krakowa i dawał różne dobre rady ludziom ... 64
Rozdział XI.
Jako Twardowski chciał skąpca bogatym uczynić i co z tego wynikło ... 75,
Rozdział XII. Co mistrz we czwartek widział na Łysej górze ... 83
Rozdział XIII.
Jako Twardowski odmłodził burmistrza Słomkę ... 90
Rozdział XIV. Jako mistrz ożenił się był i jakie figle złośliwej niewieście płatał ... 100
Rozdział XV.
Jako Maciek ciężko pokutuje za swoją chciwość ... 106
Rozdział XVI. Jako Twardowski żałuje za grzechy i radby się dyabłu wykpić ... 120
Rozdział XVII.
Jako dyabeł zbudował szlachcicowi karczmę ... 125
Rozdział XVIII. Jaki był koniec mistrza ... 131
Rozdział XIX. Twardowski na księżycu ...
140 WYDAWNICTWA
GEBETHNERA i WOLFFA
w Warszawie.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 Nastepna>>