Mistrz Twardowski

1 30
— (Kazimierz Góralczyk) Dzieje Polski w 24 obrazkach. Wyd. nowe. Karton ... — 50 Arnold Dr. Krótkie powiastki dla wprawy młodzieży w polskim i niemieckim języku.
Zebrał i przełożył T. Nowosielski. Wyd. 2. Karton ... — 60
Bełza Władysław. Dzieci w dawnych czasach.
20 obrazków z dziejów naszych z różnych autorów zebrane z 10 rysunkami Walerego Eljasza. Karton ... 1 —
W ozdobnej oprawie ... 1 30
Biblioteczka dla młodzieży.
Tom I do XI, XIII i XIV, każdy po ... — 40 W oprawie kartonowej po ... — 50
— Tom I. Bóg nie opuści, kto się nań spuści. Opowiadanie Fr. Hoffmana. Przek. Wł. L. Anczyca. Wyd.
3.
— Tom II. Czas to pieniądz. Opowiadanie Fr. Hoffmana. Przekł. Wł. L. Anczyca. Wyd ... 2.
— Tom III. Kręte drogi. Opowiadanie Fr. Hoffmana. Przekł. Wł. Anczyca. Wyd ... 2.
— Tom IV. Pierwszy błąd. Opowiadanie Fr. Hoffmana. Przekł. Wł. L. Anczyca.
— Tom V. Gabor Hunyad Bereneyi. Powiastka historyczna z dziejów Węgier z XV w. Przekł. Wł. L. Anczyca.
— Tom VI. Dwie róże. Powiastka historyczna z dziejów Anglii, z XV w. Przekł. Wł. L. Anczyca.
— Tom VII. Róża z Tannenburga, powieść ks. kan. Schmidta. Przeł.
Jan Chęciński, z ryc. Wyd. nowe.
— Tom VIII. Robinson dla młodszej dziatwy. Przełożył J. Chęciński. Z 4 rycinami. Wyd. nowe.
— Tom IX. Zagrzebani w śniegu. Powiastka Fr.
Hoffmana. Przeł. St. M. Rzętkowski. Z ryciną,. Wyd. nowe.
— Tom X. Biały koń. Opowiadanie z puszcz amerykańskich, kapitana Mayne-Reid'a. Z ryciną.
— Tom XI.
Sztuka czy rzemiosło Powieść dla młodzieży J. Ebelinga, przeł. M Dzierżanowska. Z ryciną.
— Tom XII. Witek z Kleparza, obrazek Z. Morawskiej. Z ryciną ... — 30
W kartonie ...
— 40
— Tom XIII. Baśń o dobrym synu, według ludowego podania opracował Wł. Bełza. Z 4 rycinami.
— Tom XIV. Morawska Z. Z opowiadania młodego chłopca. I. W puszczy. II.
Koleją nadwiślańską. Z ryciną.
— Tom XV. Teresa-Jadwiga.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 Nastepna>>