Mistrz Twardowski

1 20
W ozdobnej oprawie ... 1 50
Kraków Paulina. Pamiętniki młodej sieroty. Wyd. 5 z 4 rycinami. Karton ... — 75 W ozdobnej oprawie ... 1 —
— Wspomnienia wygnanki. Z 6 rycinami.
Wyd. 6. Karton ... — 75
Krasiński Zygmunt. Pisma. 4 tomy ... 1 —
W ozdobnej oprawie ... 1 60
— Wybor pism, z portretem autora ... 1 —
W wykwintnej oprawie ...
1 80
Kraszewski J. I. Stora baśń, powieść z IX wieku. Z 24
rysunkami E. M. Andriollego. Z portretem autora. Wyd. nowe w 8-ce dużej. W ozdobnej oprawie ...
4 —
— Wizerunki książąt i królów pilskich. Z 39 rycinami Ks. Pillatiego, oraz inicyałami C. Jankowskiego. Wydanie ozdobne na wytwornym papierze weli-
nowym. 8-ka wielka ...
5 —
W ozdób, bogato złoconej opr., brzegi marmur ... 6 50
złocone ... 7 —
Król Kazimierz. Przygody i opowiadania misyonarza w Sudanie egipskim, podług J. Ohrwaldera opracował.
Z 10 rycinami i mapką Egiptu. Karton ... 1 20
W ozdobnej oprawie ... 1 50
Królestwo zwierząt. Obrazy z życia i obyczajów świata
zwierzęcego.
Według Brehma i innych najlepszych źródeł opracował W. Lakowitz, z oryg. niem. przeł. St. Rewieński, z 340-tu ilustracysimi ... 5 —
W ozdobnej oprawie ... 6 50
Krynicki K.
Rys geografii Królestwa Polskiego. Wyd. 2 poprawione i pomnożone, ozdobione 215 rycinami, 6 mapami i 5 planami z dodaniem mapy Królestwa Polskiego ... 1 50
Karton ...
1 70 Kwiaty rodzinne. Wybór poezyi polskiej, ułożony przez Narcyzę Żmichowską, wyd. 3. 1 50 W ozdobnej oprawie, brzegi marmurkowe ... 2 —
złocone ... 2 40
Laurie A.
Spadkobierca Robinsona, przeki. z francuskiego,
z 7 rycinami. Karton ... 1 20
W ozdobnej oprawie ... 1 50
Leixner 0. Wiek XIX.
Obraz ważniejszych wypadków na tle cywilizacyi w dziedzinie historyi, sztuki, nauki, przemysłu i polityki. Z licznemi illustracyami. Opracował według oryginału Fr. Rawita (Gawroński).
Pod kierunkiem Redakcyi "Tygodnika illustrowanego", 2 tomy. Wyd. 2 przejrzane i popraw ...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 Nastepna>>